Ställning

STÄLLNING

Vi har lång erfarenhet när det gäller ställningsmontage. Framförallt då det gäller ställningar för arbeten på fasader och tak, oavsett om det gäller murning, putsning, målning, plåtslageri eller träarbeten. Detta eftersom vi är väl medvetna om vilka krav som ställs på ställningen för att arbetet ska kunna utföras effektivt med god lönsamhet. En för ändamålet felaktigt monterad ställning kan ofta bli förödande för effektivitet och logistik, med dålig ekonomi som en direkt följd.

Alla våra ställningsmontörer, och även vår kranbilschaufför, innehar särskild utbildning i ställningsmontage och är utbildade för montage av väderskydd. Flertalet har även yrkesbevis/kompetensbevis med fullgjorda lärlingstimmar.

Vi kan även erbjuda montage och uthyrning av ändamålsenliga bygghissar. Vi förfogar idag över cirka 850ton eget ställningsmaterial i form av Layher Modulställning. Vi har även leverantörssamarbeten med olika hyrlösningar om det finns speciella behov av ställningar, överbryggningar, eventsystem, mm.

Väderskyddstak hyr vi in efter behov från olika leverantörer beroende på hyrtid, tillgänglighet och uppdragets komplexitet.