Natursten

NATURSTEN

Vi arbetar också med natursten som både fasadbeklädnad och som golvbeläggning.

Fasadbeklädnad i natursten utförs oftast med en rostfri fastsättning mot bakomliggande stomme, men sätts ibland på traditionellt vis med ett cementbruk. Naturstensfasader har ett mycket robust utseende och kan beroende på val av sten få en livfull yta både i kulör och ytstruktur.

Finns även billigare system med granitkeramik som efterliknar naturstensfasadens estetik, även om den har svårt att konkurrera med naturstens känsla av exklusivitet och robusthet.

Golv i natursten utförs oftast av sten med okalibrerad tjocklek som läggs i bruk. Detta ger ett golv med mycket stor motståndskraft mot tunga laster och högt slitage. Modernare system i granitkeramik finns också. Dessa efterliknar det traditionella stengolvet rent estetiskt, men har inte samma egenskaper när det gäller motståndskraft och förmåga att hantera laster.

Vi restaurerar även murar och terrängtrappor i natursten. Både med och utan murfog. Dessa arbeten bjuder ofta på stora utmaningar beroende på markförhållanden, materialtyp, tillgänglighet och utförs oftast med antikvarisk medverkan och tillstånd från Länsstyrelsen.