Ett byggnadsföretag med
specialkompetens inom
putsat och murat
byggande

Vi arbetar med puts och murning, naturstensarbeten, betongrenoveringar
samt mindre byggnadsarbeten,
Vi arbetar med traditionella material för att både estetiskt och tekniskt skapa
en harmoni med den specifika byggnaden.
Vi monterar och hyr ut byggnadsställningar, väderskydd och bygghissar
Vi erbjuder säkra och effektiva kranbilstransporter

Putsning

Inom området putsning är JÄMTFASAD AB en säker partner med stort kunnande, ofta anlitad av bostadsrättsföreningar och församlingar

Läs mer

Murning

Inom området murning besitter JÄMTFASAD AB stor erfarenhet och kunskap. Vi tillhandahåller alltid ansvarig arbetsledare i Murning klass 1,

Läs mer

Ställning

Vi har lång erfarenhet när det gäller ställningsmontage. Framförallt då det gäller ställningar för arbeten på fasader och tak, oavsett om det gäller murning,

Läs mer

Kranbil

Vi hjälper er med säkra lyft och transporttjänster i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten. Vår kranbil har lång räckvidd och det mesta i lyftutrustning g inklusive
personkorg och vinsch.
Läs mer

JÄMTFASAD AB

JÄMTFASAD är ett företag som arbetar med byggnaders ochkonstruktioners yttre klimatskal. Detta innefattar fasader, tak,betongkonstruktioner och fönster.

Specialinriktningen är arbeten med puts, tegel och natursten, samt restaureringar av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader.

I anslutning till dessa arbetsområden utför vi även traditionella byggnadsarbeten och lokalanpassningar i mindre omfattning.

Vi arbetar med traditionella material och metoder för att både estetiskt och tekniskt skapa en harmoni med den specifika byggnaden.

Digital broschyr

Allmänt

JÄMTFASAD är ett specialföretag som arbetar med puts och murning, läggning av

Läs mer

Trygghet

Med stor erfarenhet kan vi erbjuda dig en garanti för att du får ett väl utfört arbete. Vid våra general- och totalentreprenader

Läs mer

Kvalitet

VÅRA ÖVERGRIPANDE MÅL Producera tekniskt bra och beständiga produkter. Värna om bevarandet av

Läs mer

Ett specialföretag inom putsat och murat byggande