Putsning

PUTSNING

Inom området putsning är JÄMTFASAD AB en säker partner med stort kunnande, ofta anlitad av bostadsrättsföreningar och församlingar. Samtliga murare innehar yrkesbevis och vi tillhandahåller alltid ansvarig
arbetsledning i Putsning klass 1.

Vid restaurering av vårt kulturarv, av vilka många är murade och putsade krävs mycket stort kunnande och stor yrkesskicklighet. Kunskap om historiska material och utförandetekniker. Vi har mycket lång erfarenhet av denna typ av arbete med traditionella material som kalkbruk, kalkfärg, linolja och traditionella 2-komponents silikatfärger.

Inom nyproduktion och traditionell fasadrenovering används puts ofta kompletterat med tilläggsisolering. Isolering består vanligtvis av mineralull eller cellplast, men det förekommer även andra typer. Viktigt här är den bärande stommens konstruktion för val av putssystem. System väljs utifrån stomme och placering. Enstegs- eller tvåstegstätat? Ljudkrav? Brandkrav? Önskat energieffektivitet?

Vi kan erbjuda helhetslösningar på totalentreprenad med 10-års funktionsgaranti utifrån dessa kriterier.