PUTSNING

Inom området putsning är JÄMTFASAD AB en säker partner med stort kunnande, ofta anlitad av bostadsrättsföreningar och församlingar. Vi tillhandahåller alltid ansvarig arbetsledning i Putsning klass 1.

Vid restaurering av vårt kulturarv, av vilka många är murade och putsade krävs mycket stort kunnande och stor yrkesskicklighet. Kunskap om historiska material och utförandetekniker.

Inom nyproduktionen används puts kompletterat med tilläggsisolering. Isolering av mineralull eller eps. Viktigt här är den bärande stommens konstruktion för val av putssystem. Enstegstätat alternativt ventilerat utförande.

sarbra17