MURNING

Inom området murning besitter JÄMTFASAD AB stor erfarenhet och kunskap. Vi tillhandahåller alltid ansvarig arbetsledare i Murning klass 1, vilket krävs för murverk över 6 meters höjd eller när murverket skall armeras.

Nymurning sker främst inom nyproduktionen och här är det främst offentliga byggnader med stort slitage som får en murad yta.

Inom det befintliga bostadsbeståndet används tegel som ny fasadbeklädnad med kompletterande tilläggsisolering.

Bland de hus som byggdes under det så kallade ”Miljonprogrammet” och senare finns ett behov av renovering. Ett behov  som uppstått av att teglet frusit sönder eller att karbonatiseringen i murverket nått så långt att murverksarmeringen börjat rosta och att tegel och bruk lossnat och börjat falla ner.

 

gaveltegelsorbergegaveltegel