FASADRENGÖRNING

HÖGTRYCKSTVÄTT

Noggrann rengörning av fasaderna är en förutsättning för att renoveringsarbetet på putsen ska få en lång livslängd. Genom högtryckstvätt med hetvatten rengörs fasaden från fett, sot och andra föroreningar.

Färgborttagning kräver kemikaler och stämmer på grund av detta inte in i företagets miljöpolicy. Kan dock utföras i mindre omfattning, med gällande miljö- och säkerhetsföreskrifter, om inga alternativ ges.

En betydligt bättre metod för denna typ av rengörning är JOS-blästring.
Avgörande för resultatet är:
• Tvättaggregatets maximala flöde.
• Tvättvattnets temperatur.
• Aggregatets arbetstryck och munstyckets vinkel.
• Arbetsteknik vid utförandet.

Fasader som är känsliga för vatten, eller har dåliga förutsättningar för uttorkning bör ej högtryckstvättas.

VÅTBLÄSTRING

Våtblästring är en typ av rengörningsmetod som lämpar sig bra för hårda ytor där man vill ta bort färg, bruksspill, smuts eller ytor där man vill avlägsna hela putsskikt för en senare omputsning.
Blästring på mjukare material leder, på grund av den svårkontrollerade anslagskraften hos blästermaterialet, ofta till oönskade skador och därpå följande upplagning. Metoden är ett arbetsmiljömässigt fördelaktigt alternativ till nerbilning eller fräsning av puts och erbjuder stor valfrihet på blästermaterial.
Vi använder ett specialmunstycke vid denna typ av blästring där man enkelt kan välj önskad avverkningsgrad. Dessutom är denna blästring dammfri. Nackdelar jämfört med JOS-metoden är större förbrukning av blästermaterial och vatten, med ökad nedsmutsning, och därmed städning, som följd.

TORRBLÄSTRING

Torrblästring är av samma typ som våtblästring, dock utan tillsats av vatten. Fördelen jämfört med våtblästring är att man kan blästra ytor som är mycket känsliga för vatten samt att man ökar anslagskraften hos blästermaterialet eftersom det ej finns något vatten som ”bromsar” blästerstrålen.
Nackdelen är stor dammbildning, vilket leder till speciella lösningar i dammkänsliga miljöer.
Metoden kan med fördel användas vid blästring av stålmaterial såsom t.ex armering som ska förseglas omgående.

hoogtryck