RAGUNDA GAMLA KYRKA

Underentreprenad.
Beställare: Länsmuseet Murberget Västernorrland.

JÄMTFASAD AB utförde:

Ställningsmontage inne i långhuset för konserveringsarbeten i tak.
Putslagning med kalkbruk i långhuset och sakristian.
Intäckning av orgel och övriga inventarier.
ham