TORPS KYRKA

Totalentreprenad.
Beställare: Torps församling.

Torps Kyrka uppfördes mellan åren 1782 och 1785 efter ritningar av Johan Christioan Loell. Nuvarande tornbyggnad är ritad av C.F Ekholm och tillkom 1882-1883 efter att den äldre förstörts av ett blixtnedslag. Kyrkan ligger intill Torpsjön i Fränsta.

Kyrkans fasad var i dåligt skick, skadad på flera ställen. Tornet hade i en tidigare restaurering målats med plastfärg som gör att fukt stängs inne, vilket resulterat i att puts faller ut i handflatestora bitar.

JÄMTFASAD hade totalentreprenaden, där ingick:

Förberedande handlingar, tillståndsansökan och ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning.
Ställningsmontage.
Renhuggning av skadad puts och bom.
Borttagning av felaktiga lagningar.
Bortblästring av gammal felaktig ytputs och färg.
Upplagning med hydraliskt kalkbruk.
Ny puts med  hydraliskt kalkbruk.
Avfärgning med våtblandad kalkfärg.
Byte av rötskadade takspån.
Tjärning av hela spåntaket.
Målning av fönster och övriga trädetaljer, såsom lanternin i linoljesystem.
Plåtarbeten.

 

torps7ny