STADSFORSEN

Totalentreprenad.
Stadsforsens kraftverk etapp 3, Bispgården.
Beställare: Vattenfall Indalsälven AB.

Fasadrenovering och fönsterbyten.
Fasadställningar.
Byte av fönster och dörrar stationsbyggnad.
Omputsning av fasader kraftverksbyggnad
900 kvm.
Karbonatiseringskydd och betongreparationer
2500 kvm.

Stadsforsen1