SKELLEFTEÅ LANDSKYRKA

Generalentreprenad.
Beställare: Skellefteå Landsförsamling.

Skellefteå Landskyrka är en korskyrka och ett av Sveriges främsta exempel på nyklassicistisk sakral arkitektur. Den besitter ett högt kulturhistoriskt värde.

JÄMTFASAD AB fick förtroendet att restaurera kyrkan enligt följande:

Ställningsmontage.

Borttagning av ytputs.

Ny ytputs med hydrauliskt kalkbruk.

Avfärgning med kalkfärg.

Målning av trä, fönster och dörrar.

Justering av stigportar.

 

skel