SELÅNGER KYRKA

Generalentrepenad.
Beställare: Selångers församling.

Fasadrestaurering.
Fasadställningar.
JOS-blästring av fasader.
Målning av fönster, etc.
Förgyllning av kors, sol och inskriptionstavla.
Avfärgning med silikatfärg.
Justering av plåtdetaljer.
Avfärgningsarbeten.
Målningsarbeten.
Målning sockel och stegportar.

sel1111