SÅNGA BOTEÅ KYRKA

Generalentrepenad.
Beställare: Sollefteå och Boteå kyrkliga samfällighet.

Fasadställningar.
JOS-blästring av putsfasader.
Upplagning och avfärgning med Gotlandskalk.
Målningsarbeten på klockstapel i Boteå, samt på båda kyrkobyggnaderna.
Trälagningar på klockstapel i Boteå.
Markarbeten i anslutning till sockel på båda kyrkorna.

I Sånga våtblästrades en tunn vattrivning bort för att få ett bra underlag för en helt ny ytputs.
Skadad puts höggs ner.
Ny puts. Utförs med ”kjol” nertill för att försvåra upptag av väta från mark.
Byte av rötskadade delar på klockstapel. Relativt omfattande skador.
Målningsarbeten på klockstapel och fönster.

sb_handslevBotea12