RESIDENSET, HÄRNÖSAND

Generalentreprenad.
Beställare: Statens Fastighetsverk.

Fasad, tak- och fönsterarbeten.

Övre bilden visar Residenset färdigputsat i väntan till våren då slutlig avfärgning med Gotlandskalk skall utföras med minst fem strykningar.

Fakta: Residenset i Härnösand uppfördes på stadens bekostnad för statens räkning och ingår i den länsorganisation för rikets förvaltning som skapades 1634. Huvudbyggnaden har sedan uppförandet 1785-90 varit bostad och representationsvåning för länets landshövding och har ännu samma funktion. Kontinuiteten har ett stort kulturhistoriskt värde.

Residensets placering vid Stora torgets västra sida har en avgörande betydelse för upplevelsen av både stadsbilden runt torget och staden Härnösand på håll.

Residenset speglar exteriört fortfarande sin tids byggnadskonst och samhällsstruktur. Det är till sitt yttre, med en stram klassicistisk fasaddräkt från 1780-talet, relativt välbevarat både i proportioner och material. Senare tillkomna enskildheter såsom balkonger, ändrade fönsterformat i mezzanin-våningen och ny entrédörr förtar inte detta intryck. Som uttryck för en gustaviansk monumentalarkitektur och genombrottsverk för arkitekten Olof Tempelman är det synnerligen viktigt att bibehålla detta samlade uttryck av stramhet, värdighet, myndighet, elegans.

Residenset i Härnösand utgör en anläggning av nationellt intresse.

DSC_0443residens2