LÖVÅNGERS KYRKA

Generalentreprenad.
Beställare: Lövångers församling.

Försiktig JOS-blästring av kyrkans putsade fasad. Upplagning av skadas puts. Avfärgning med kalkfärg.
Reparation av saltskador vid entré med KEIM Porosan sanerputs.


lovanger2