LJUSTORPS KYRKA

Generalentrepenad.
Beställare: Hässjö, Ljustorp och Tynderö Pastorat.

Fasadställningar.
Nerhuggning av fasadputs, östra fasaderna på torn och långhus.
Avfärgning med genomfärgad kalkspritputs och kalkfärg på omfattningar och pilastrar.
Justering av plåtdetaljer.

Arbetena utfördes enligt Kristin Balkstens metod med ett mycket fett kalkbruk 100:200 på tornet, och ett mer normalt putsförfarande med hydrauliskt kalkbruk på långhuset.

På tornet smetades bruket fast för hand och på långhuset sprutades det med putspump.

Spritputsen handslogs på bägge fasaderna.

Arbetena kan ses som ett prov på olika putsbruks och utförandemetoders beständighet i Härnösands stifts projekt ”Hållbar Kalkputs”.

Ljustorp12Ljustorpslev