HSB BRF IDEN

Generalentrepenad.
Beställare: HSB Brf Iden Östersunds kommun.

Avser fyra stycken bostadshus i Östersund. Tilläggsisolering med puts, takarbeten, plåtslageri, bleck och takavvattning, måleriarbeten.


iden3c