HÄSSJÖ KYRKA

Generalentreprenad.
Beställare: Hässjö-Tynderö-Ljustorp kyrkliga samfällighet.

Arbetet avsåg:

Ställning.
Tornet har rengjorts och lagats upp. Fönster, lanternin och ljudluckor har målats. Spira och vindflöjel har förgyllts. Fasaderna på tornet har avfärgats med Purkristallat.