BISKOPSGÅRDEN, HÄRNÖSAND

Generalentreprenad.
Beställare: Härnösands Stift.

Biskopsgården i Härnösands stift, Västernorrlands län är uppförd 1895, och har därefter hyst alla biskopar i stiftet. 

Byggnaden har drag av nygotik, och är uppförd i sten med spritputsade fasader, hörnkedjor i putsrustik. Takytor är täckta med en skiv- och bandtäckning, av en galvaniserad stålplåt, som är platsmålad.

Biskopsgården är uppförd efter ritningar av  Albert Nicolaus Thurdin, stadsarkitekt 1886-1933.

IMG_8958biskopsgarden