ANUNDSJÖ KYRKA

Generalentreprenad.
Beställare: Anundsjö församling.

Nertagning av befintlig, felaktig puts.
Återskapande av kyrkans fasader med luftkalkbruk som efter karbonatisering avfärgas med Gotlandskalk.
JÄMTFASAD

Anunds