LINSELLBORREN

Generalentrepenad avseende återskapande av industriminne i Ljusnan, vid Linsell.
Beställare: Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Arbetena omfattade återskapande av 350 meter raserade kilstensmurar, byggda 1916-1924. Murarna användes vid flottningen för att styra timret i älven.
Eftersom forsarna ingår i ett naturreservat har maskiner och material fått flygas in med helikopter.

linsell3