GRUNDSUNDA KYRKA

Generalentreprenad.

Partiell omputsning och avfärgning av långhus och vapenhus.

”Den nuvarande kyrkan i Grundsunda uppfördes troligtvis under andra hälften av 1400-talet, men kyrkan hade en föregångare från början av 1300-talet som f ö omnämndes vid ärkebiskopsvisitationen 1314. Kyrkan är uppförd i skalmursteknik. Valven är senmedeltida.”

grundsunda