TRYGGHET

Med stor erfarenhet kan vi erbjuda dig en garanti för att du får ett väl utfört arbete. Vid våra general- och totalentreprenader anlitar vi endast välrenommerade underentreprenörer. Vi lämnar givetvis full garanti på våra arbeten.
Vi ger också Dig som kund en extra trygghet eftersom vi är medlemmar i SAF, Sveriges Byggindustrier BI, Östersunds och Västernorrlands Byggmästarförening.

För att bli medlem i BI krävs att företaget följer de kriterier som har fastställts av förbundets styrelse. Företaget ska sedan som medlem anta Sveriges Byggindustriers etiska regler, som syftar till att organisationens medlemmar ska uppträda och handla på ett sådant sätt att byggbranschen utgör en respekterad del av svenskt näringsliv. De etiska reglerna ska leda till ökad kostnadseffektivitet, ökat kvalitetstänk-ande, sund konkurrens, ett gott branschrykte och en ökad samhällsnytta.

Medlemskapet i Sveriges Byggindustrier utgör på så sätt en garanti för att företaget är seriöst, kvalitetsmedvetet och en respekterad företrädare för byggbranschen. En konkurrensfördel så god som någon.

trygghet