MILJÖPOLICY

VÅRA ÖVERGRIPANDE MÅL.

Uppfylla våra kunders och vår omgivnings krav på miljöanpassning.
Miljöanpassa verksamheten vid inköp, produktion och planering.

VÅR STRATEGI

Öka vår kunskap gällande miljöfrågor.
Använda miljövänliga och återvinningsbara resurser i största möjliga mån.
Noggrann hantering av miljöfarligt avfall.
Uppföljning och redovisning av vårt miljöarbete.

sel333