E T T   S P E C I A L F Ö R E T A G   I N O M
P U T S A T   O C H   M U R A T   B Y G G A N D E

Vi arbetar med puts och murning, betongrenoveringar, fasadrengörning samt mindre byggnadsarbeten i samband med större puts- och murentreprenader.

Vi arbetar med traditionella material för att både estetiskt och tekniskt skapa en harmoni med den specifika byggnaden.

Vi bygger och hyr ut Layher byggnadsställningar.


1s16b1sabrapagaendelockne4lockne11_small